Eagle Beadz

10mm black white sardonyx round beads 15.5" strand

Sold Out